MVO Quickscan - ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO en helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties.
WiAr

DOELSTELLINGEN
ISO 26000 heeft verschillende doelstellingen die er op gericht zijn organisaties te ondersteunen bij de implementatie van MVO. ISO 26000 geeft praktische richtlijnen voor:
  • Het bepalen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden;
  • Het opzetten en implementeren van een MVO-strategie;
  • Het identificeren en betrekken van stakeholders;
  • Het vergroten van de geloofwaardigheid van claims en communicatie op het gebied van MVO.
Wanneer het duidelijk is wat MVO inhoudt, welke MVO-principes en MVO-onderwerpen voor de organisatie leidend zijn, is het zaak om MVO onderdeel van de gehele organisatie te maken en praktisch invulling te geven.

AANPAK
Om de doelstelling te realiseren, zijn er een aantal processtappen opgenomen in ISO 26000 en ziet er als volgt uit:

1.Bepalen van de relatie tussen MVO en de kernmerken van de organisatie
2.Begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie
3.Integreren van MVO in de gehele organisatie
4.Communiceren over MVO
5.Vergroten van de geloofwaardigheid
6.Monitoren en verbeteren van MVO-activiteiten

TOT SLOT
ISO 26000 is toepasbaar voor alle organisaties, ongeacht hun type, omvang, sector en locatie.
De richtlijn biedt zodoende ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector, in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden.

ISO 26000 is een richtlijn: een hulpmiddel in plaats van een certificeerbare norm of managementsysteem. Het toepassen van de richtlijn is dus vrijwillig.
© copyright WIAR | Workplace Performance