Vluchtwegplattegrond

Plattegronden, met daarop de vluchtroutes en brandpreventiesymbolen zijn noodzakelijk voor het veilig en snel kunnen vluchten bij calamiteiten. WIAR heeft een methode ontwikkeld om gestandaardiseerde symbolen toe te voegen aan bestaande tekeningen.

WAAROM VLUCHTWEG PLATTEGRONDEN?
Het ontruimingsplan is een onderdeel van het BHV-plan. Sinds 1994 is een BHV-plan verplicht voor elk bedrijf. Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17. Het ontruimingsplan wordt periodiek getoetst door de brandweer en de Arbeidsinspectie, maar dient ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening up-to-date te zijn. Bij wijzigingen van de inrichting van uw kantoor dienen de betreffende vluchtwegplattegronden hierop te worden aangepast.

DOELSTELLING
Het doel van een vluchtwegplattegrond is om uw medewerkers en bezoekers inzicht te geven in hoe zij het gebouw moeten verlaten in geval van een calamiteit.

PLAN VAN AANPAK
Wij verzorgen naar uw behoefte de volgende werkzaamheden: Inventariseren, opname en inmeten, digitaliseren, ontwerpen, CAD tekenen, in kleur afdrukken, het leveren en monteren van de vluchtweg plattegronden in een aluminium kliklijst en transparante frontplaat, eventuele nadere instructies en alarmstickers.

De vluchtwegplattegronden van uw kantoorgebouw worden verzorgd, conform de meest recente norm NEN1414, waarbij o.a. wordt aangegeven:
  • Aanduidingen van de vluchtwegen, inclusief "U bevindt zich hier"-aanduiding;
  • Alle brandpreventie onderwerpen, zoals o.a. brandblussers, brandslanghaspels en handbrandmelders;
  • Ontruimingstekst: deze tekst bevat een compacte en duidelijke instructie met de meest essentiële informatie voor een noodsituatie/ongeval.
WiAr

Alle tekeningen worden in concept aangeleverd en na uw op-/aanmerkingen éénmalig verwerkt tot de definitieve versie.

NEN 1414:2007 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat NEN 1414 informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. NEN 1414 is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van: ontruimingsplannen; aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties; bedrijfsnoodplannen voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.
© copyright WIAR | Workplace Performance