Servicekosten Scan

Zijn uw servicekosten onlangs in rekening gebracht? Ziet u op tegen de ondoorzichtigheid en complexiteit hiervan? Heeft u het idee dat u geld laat liggen tijdens het afrekenen van de servicekosten en dat de in rekening gebrachte kosten niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten? Dan is de Servicekosten Scan uw oplossing!

Tijdens een Servicekosten Scan wordt uw laatste servicekostenafrekening kritisch doorgelicht en doen wij u aanbevelingen voor mogelijke kostenbesparingen, enerzijds door onderhandeling met uw verhuurder, anderzijds door mogelijke aanpassingen aan uw zijde.

Het resultaat is een concreet voorstel voor de door te voeren maatregelen, waarbij de quick wins worden aangegeven. De belangrijkste uitkomst is dat uw toekomstige servicekosten in harmonie zijn met uw doelstellingen.
Op basis van de voorstellen kunt u zelfstandig aan de slag of kan dit worden uitgevoerd onder begeleiding van WIAR.
© copyright WIAR | Workplace Performance