Kostenmodel: kostenraming investering- & exploitatie

U heeft plannen om uw huisvesting te veranderen, maar totaal geen inzicht wat dit u gaat kosten. WIAR kan u hierbij uitstekend tegemoet komen middels het opstellen van een kostenmodel waarin duidelijk is weergegeven wat zowel de investeringskosten als de exploitatielasten van uw huisvesting gaan worden.

Aan de hand van diverse keuzen en ontwerpuitgangspunten wordt een totaaloverzicht opgesteld waarin de kosten per werkplek en per m2 per variant worden aangegeven.
© copyright WIAR | Workplace Performance