Meting Gebruiksoppervlakte

Bij het aanhuren van een nieuw kantoorpand is het van belang de werkelijke ruimtebehoefte van uw organisatie vooraf goed in kaart te brengen aan de hand van een ruimtelijk programma van eisen, zodat u niet te veel of te weinig m2 aanhuurd. Afhankelijk van de keuze van het inrichtingsconcept kan het benodigde aantal m2 wat nodig is behoorlijk varieren. Daarnaast is het ene kantoorpand beter indeelbaar dan het andere, wat aanzienlijk kan schelen in het werkelijk aantal nuttige m2-vloeroppervlak.

Aan de hand van de NEN 2580 norm berekent WIAR eenduidig de werkelijke vrij verhuurbare oppervlakte (VVO) en inhouden van het betreffende gebouw(en), zodat een match gemaakt kan worden tussen de werkelijke ruimtebehoefte en specifieke gebouwkenmerken.

Deze norm maakt het tevens mogelijk om de inrichting- & verbouwingskosten op basis van kengetallen te bepalen en verschillende panden met elkaar te vergelijken. Een efficient indeelbaar pand waar weinig aan verbouwd hoeft te worden, maar met een iets hogere huurprijs kan bijvoorbeeld voordeliger zijn dan een pand met een lage huurprijs wat minder efficient indeelbaar is. Door vooraf naar alle kostencomponenten te kijken kunt u op basis van deze volledige informatie goede beslissingen nemen, waardoor vaak aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Wij hanteren de volgende werkwijze:
  • Inventarisatie van de bouwkundige en technische pandinformatie;
  • Indien er onduidelijkheid bestaat over de maatvoering en/of de indeelbaarheid van het gebouw wordt het pand met lasermeter ingemeten;
  • De informatie wordt verwerkt naar digitale tekeningen, welke inzicht geven in de verdeling van de oppervlakten binnen het gebouw;
  • De metingen worden verwerkt in de meetstaat, waarin tevens de berekende waarde worden vertaald naar bruto-, netto- en functioneel nuttige oppervlakten;
  • Op basis van bovengenoemde metingen en berekeningen wordt een meetcertificaat uitgereikt.
© copyright WIAR | Workplace Performance